Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tuen myönsi Rieska-Leader ry.

Hanki nimikkokaari perinnealus kaljaasi Ansiosta

Tuulta Purjeisiin-hankkeen omarahoitusosuuden keräämiseksi kyläyhdistys on päättänyt tarjota rakennettavan perinnealus kaljaasi Ansion kaarten, kölin, keulasteevin ja perästeevin nimikko-oikeudet myyntiin. Nimikko-oikeuden voi ostaa yritys, yksityinen henkilö tai useamman henkilön muodostama ryhmä esimerkiksi perhe/suku. Kuvassa myytyjen oikeuksien tilanne 10.7.2008.

Nimikko-oikeuden säännöt:
 • Ostajan nimi ja vastaava nimikko-oikeus kirjoitetaan Ansion salongin metalliseen kunniatauluun.
 • Ostaja saa nimikko-oikeuden vakuudeksi kunniakirjan.
 • Ostajan niin halutessa hänen toimittamansa mainoskyltti asetetaan näkyvälle paikalle laivahallille.
 • Laivan valmistuttua ostaja saa nimikko-oikeudesta riippuen joko kahden, neljän tai kuuden hengen purjehdusmatkan kaljaasi Ansiolla Kallaan.
 • Nimikko-oikeuksia on rajoitettu määrä ja ne myydään varausjärjestyksessä.
 • Nimikko-oikeus ei oikeuta laivan omistamiseen.

 • Nimikko-oikeudet hintoineen ovat seuraavat:
 • Kaari (43 kpl, 0-42): hinta 1000 €/kpl, sisältää kahden hengen purjehdusmatkan
 • Keulasteevi ( 1 kpl): hinta 2000 €, sisältää neljän hengen purjehdusmatkan
 • Perästeevi ( 1 kpl): hinta 2000 €, sisältää neljän hengen purjehdusmatkan
 • Köli ( 1 kpl): hinta 3000 €, sisältää kuuden hengen purjehdusmatkan
 • Nimikko-oikeuksien tiedustelut hankkeen yhdyshenkilöltä, Jorma Untinen puhelin 040-5490282 tai sähköposti